Huisregels LEIP! Festival

Huisregels LEIP! Festival

 • U wordt bij de entree gefouilleerd. Ook op het evenemententerrein kunt u gefouilleerd worden
 • Er wordt gecontroleerd op uw leeftijd. Er wordt geen drank verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar. Het nuttigen van alcohol onder de wettelijke leeftijd is niet toegestaan. Wederverstrekking van alcohol onder de 18 jaar is verboden en strafbaar.
 • Bezoekers onder de 18 leggen voor de entree een blaastest af.
 • Bezoekers gaan automatisch akkoord met de huisregels bij het betreden van het evenemententerrein.
 • Bezoekers zijn 16+. Er wordt gecontroleerd op uw leeftijd. ID kaart is verplicht.
 • Het is verboden om eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk en drugs mee te nemen op het terrein, evenals stoelen, koelboxen, deodorant, nagelvijlen, scharen, stokken, paraplus’s of andere scherpe voorwerpen.
 • Handel in en/of gebruik van (soft/hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 • Alle hard- en softdrugs wordt in beslag genomen.
 • Bezoekers betreden en wonen het evenement op eigen risico bij. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.
 • Bezoekers met shirts en/of kleding met specifieke uitlatingen van nationalistische tekens of voetbal- of motorclubs zijn niet toegestaan en worden geweigerd.
 • Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden verleend.
 • Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen op te volgen van de organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
 • De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren.
 • Overtreding van de huisregels kan verwijdering tot gevolg hebben.